محصولات

 

IMG 3534
IMG 3535
IMG 3536
IMG 3537
IMG 3538
IMG 3540
IMG 3541
IMG 3542
IMG 3543
IMG 3544
IMG 3545
IMG 3546
IMG 3547
IMG 3548
IMG 3549
IMG 3550
IMG 3551
IMG 3552
IMG 3553
IMG 3554
IMG 3555
IMG 3556
IMG 3557
IMG 3558
IMG 3559
IMG 3560
IMG 3561
IMG 3562
IMG 3563

 🔹کرم صاف کننده تا ۴ روز،برای موهای مجعد(انواع مو فناوریKeratin Oil Complex بافت:کرم سفید غنی نتیجه:باعث صاف ماندن موها میشود حتی در رطوبت۸۰%